شماره تلگرام: 09360359374

نیازمندی نبض روز

نبض روز

آگهی های فني وحرفه اي

دسته بندی ها

دوره روشنایی، نور پردازی - 96 ساعت آموزش فني وحرفه اي

آگهی رایگان

دوره تجهیزات فرآیندی دوار - 84 ساعت آموزش فني وحرفه اي

آگهی رایگان

دوره حفاظت و رله - 108 ساعت آموزش فني وحرفه اي

آگهی رایگان

دوره تاسیسات الکتریکی - 120 ساعت آموزش فني وحرفه اي

آگهی رایگان

دوره تابلوهای الکتریکی - 130 ساعت آموزش فني وحرفه اي

آگهی رایگان

دوره طراحی پست های فشار قوی آموزش فني وحرفه اي

آگهی رایگان

دوره پایپینگ - 138 ساعت آموزش فني وحرفه اي

آگهی رایگان

دوره کنترل و ابزار دقیق - 120 ساعت آموزش فني وحرفه اي

آگهی رایگان

دوره پلنت های صنعتی با نرم افزار ETAP آموزش فني وحرفه اي

آگهی رایگان

آموزش تخصصی وخصوصی تعمیرات موبایل وتبلت آموزش فني وحرفه اي

آگهی رایگان
آگهی های متنی